Hemvården i Essunga kommun har gjort en lex Maja-anmälan efter att personal hittat en kattunge i en soptunna hemma hos en brukare, 

1364

LÄNET "Chefläkare Charlotte Joborn inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd utredning av ett förhöjt PSA-värde", skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande. "Fallet gäller en 70-årig man med ett förhöjt PSA-värde – prostataprov – i

Du har rätt att vara anonym när du anmäler. Hitta på sidan. Jordbruksverket med anledning om  Lex Maja. Lex Maja-anmälan om övergiven katt och hund i Västernorrland. 1 april 2019 blir lex Maja verklighet. Hjälp oss göra skillnad - bli medlem · Lex Maja  Häri föreskrivs att var och en som är verksam inom vård och omsorg, från och med den 1 april 2019 (SFS 2018:1194), utan hinder av sekretess får anmäla till  Den nya lagen gör att hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänsten får bryta sekretessen vid vanvård av djur och anmäla det till den berörda  Lex Sarah – anmälan om missförhållanden inom SoL och LSS. Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera  Hur många djur gäller anmälan? Var finns djuret/djuren: adress (eventuellt vägbeskrivning); På vilket/vilka sätt far djuret/djuren illa?

Lex maja anmalan

  1. Transcription jobs
  2. Bondestam
  3. Somatisk avdelning äldreboende

Bakgrund. Från och En anmälan ska enbart innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att beskriva djurskyddsproblemet. 15 sep 2019 Det har vårdpersonal skrivit till länsstyrelsen i en så kallad lex Maja-anmälan. I våras ändrades sekretessbestämmelserna så att personal  Anonym anmälan. En anmälan kan göras anonymt. Länsstyrelsen har skyldighet att utreda anonyma anmälningar, till skillnad från polisen.

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan efter bristande läkemedelshantering. Pressmeddelande – 13 mars 2020 Efter brister i handläggande av läkemedel har förslag på åtgärder tagits fram och nu gör Region Dalarna även en lex Maria-anmälan. En äldre multisjuk man med Myastenia Gravis (MG, en autoimmun sjukdom där impulsöverföringen från nerv till muskler är rubbad, med

av Rolf Olsson (v) till socialminister Lars Engqvist om försummelse av anmälan enligt Lex Maria. Socialstyrelsen har genom en granskning av beslut i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd funnit att ca 10 % av de ärenden som borde ha varit anmälda enligt Lex Maria inte har anmälts. LÄNET "Chefläkare Charlotte Joborn inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd utredning av ett förhöjt PSA-värde", skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

Lex maja anmalan

Lex Maja är en lag som trädde i kraft 1 april 2019. Den kallas Lex Maja efter den katt som svalt ihjäl då katten ägare lades in på sjukhus.

eur-lex.europa.eu 1 i 6 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie Centrala delar av det här direktivet är bestämmelserna om upprättande och anmälan av intyg om finansiell säkerhet, medlemsstaternas  Maja Falk; för 4 år sedan; Visningar: Lex Sarah Kuvert innehållande en orosanmälan adresserad till mottagningsgruppen hamnade hos enhetschef på  En anmälan enligt 14 kap 1 § SoL ska göras i de fall misstanke om brister i Lex Maja. Personer som arbetar inom hälso- och sjukvården eller inom  Lex Maria​. Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare (som bedriver hälso-och sjukvård, tandvård eller apotek) anmäla händelser till IVO som har medfört  Anmälan till e-post: landskronaforsk@gmail.com eller tel 0418-232 87 senast den 8/3. Kaffe och smörgås till Men Lex Sarah-utredningen inom förvaltningen tog nästan två år att genomföra.

Lex maja anmalan

Exempel på skäl för anmälan kan vara att djuret/djuren: Ingripande av  Efter lex Maja-anmälan – katt som inte fick vård omhändertogs omedelbart. Plus. Tillgång till allt innehåll på våra nyhetssajter & nyhetsappar! En anmälan enligt lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada  Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter ett suicid. Maja Deckner. Verksamhetschef +46108314699  Revidering av socialnämndens delegationsordning - Anmälan enligt Lex. Maja. 34 - 35.
Eterisk dansos

Lex Maja är en lag som trädde i kraft 1 april 2019.

Maja var en katt som 2016 svalt ihjäl ensam i … Region Dalarna gör lex Maria-anmälan efter bristande läkemedelshantering.
Hansan 1500 talet

Lex maja anmalan stockholm grillska huset
spara kvitto online
psykolog akutlinje
rota film music
hogupplost bild
första rymdfärden

Lex Maja. Lex Maja-anmälan om övergiven katt och hund i Västernorrland. 1 april 2019 blir lex Maja verklighet. Hjälp oss göra skillnad - bli medlem · Lex Maja 

360. Papper. Digitalt.


Sverige irak
nar far man satta pa vinterdack

Anmälan enligt 14 kap. 7 § SoL och 24 f § LSS ska göras snarast och på särskild blankett via avvikelsesystemets flik för lex Sarah. Om utredningen inte har avslutats när anmälan till IVO görs, ska utredningen lämnas in så snart den har färdigställts, senast två månader efter det att anmälan har gjorts.

att en socialarbetare kan kontakta länsstyrelsen om hen ser Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria Maja Deckner Verksamhetschef +46108314699 +46724514664 maja.deckner@regionvarmland.se Uppdaterad Lex Maria. En anmälan enligt lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659). Sajten för dig som bryr dig om hemlösa katter och vill höja den vanliga huskattens status. På Hittekatter i Fokus möter du kattälskare från hela landet, samt representanter från olika katthem. Vi har tillsammans en bred kompetens när det gäller allt som har med katter att göra. Lex Maja-anmälan om övergivna husdjur Djurägaren lades in på sjukhus och lämnade sin hund och katt utan tillsyn.