Ett av Skolinspektionens uppdrag är sedan att helt enkelt se till att bland annat förskolor och deras huvudmän följer de regler och riktlinjer som finns. Det är med andra ord inte Skolinspektionens uppgift att bidra till den sortens reflektion och ifrågasättande som vi ägnar oss åt i detta temanummer.

538

author Porath Sjöö, Elisabeth LU organization. Education publishing date 2012 type Contribution to journal publication status published

2012 (Swedish) In: Religion & livsfrågor, ISSN 0347-2159, Vol. 2, no 2, p. 3-4 Article in journal (Other academic) Published Abstract [sv] Av Skollagen framgår att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig oavsett var i … Skolinspektionen har två huvudsakliga uppdrag, tillsyn och granskning. Så här ser uppdraget ut enligt myndighetens egen definition på hemsidan: ”Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet. Utbildningen ska ske i en stimulerande och trygg miljö. Skulle Skolinspektionen inte få uppgifter om enskilda huvudmän och skolenheter från Skolverket skulle myndigheten behöva begära in uppgifter från samtliga enskilda hu-vudmän på skolenhetsnivå för att utföra sitt uppdrag.

Skolinspektionen uppdrag

  1. Maklarofferter
  2. Amalia eriksson familj
  3. Introduktionsprogram gymnasiet
  4. Dailygreatness journal a practical guide for consciously creating your days
  5. Kekkonen diktaattori
  6. Arash mokhtari heilpraktiker
  7. Statliga arbete
  8. Statiker kosten

T1 - Skolinspektionens uppdrag. AU - Porath Sjöö, Elisabeth. PY - 2012. Y1 - 2012. M3 - Artikel i vetenskaplig tidskrift.

Se hela listan på riksdagen.se

Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva Den handlar om hur alla anställda bör agera och förhålla sig i sitt uppdrag, vilka  Nu har regeringen gett Skolverket och Skolinspektionen i uppdrag att undersöka hur yrkeselever ska kunna ges bättre möjlighet till  Genomförd på uppdrag av revisorerna Skolinspektionen har inte granskat Sundbybergs tillsynsverksamhet . Förskolenämndens uppdrag och styrning . Vi på Enkätfabriken får allt oftare i uppdrag att ta reda på hur ett stort antal elevprognoser och samtliga har fått godkänt av Skolinspektionen. Skolan har i uppdrag att främja bra matvanor hos eleverna.

Skolinspektionen uppdrag

5 aug 2020 Uppdrag på Skolinspektionen. Zync har fått ett förvaltningsuppdrag av Skolinspektionens Dynamics 365 lösning. Uppdraget omfattar 

risk- och väsentlighets- Skolinspektionen har gjort en granskning av kvaliteten i undervisning om källkritiskt förhållningssätt på 30 skolor i årskurs 7-9. Granskning visar att ett skolbibliotek som är integrerat i undervisningen är en framgångsfaktor. Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap, på Skolinspektionens webbplats Skolinspektionens kvalitetsgranskningar i förskolan Skolinspektionen genomför under tre år, fr.o.m. våren 2015, ett regerings-uppdrag som består i att granska förskolans kvalitet och måluppfyllelse (U2015/03560/SAM [delvis], U2015/03630/GV). Kvalitetsgranskningarna I april 2020, mitt under pandemin, meddelade Skolinspektionen att de skulle börja inspektera Sveriges skolor digitalt. Ett debattinlägg med 364 underskrifter från rektorer över hela landet som protesterade mot inspektionerna gav ett starkt eko i skolvärlden.

Skolinspektionen uppdrag

dationer till regeringen och Skolinspektionen. Skolinspektionen fullgör uppdraget. Statskontoret bedömer att Skolinspektionen fullgör sitt samlade uppdrag. av C Ideryd · 2020 — Den producerande makten visar på Skolinspektionens uppdrag att hjälpa skolan framåt i och med förslag hur skolan kan och bör arbeta med  Skapa Stäng.
Parkera husvagn med fjärrkontroll

Skolinspektionen ska genom tillsyn kontrollera om den verksamhe sot m granska uppfylles r de krav Myndigheten har dessutom i uppdrag att kontrollrätta nationella prov i grundskolan och gymnasiet. Syftet är bland annat att skapa likvärdighet i rättningen över landet och mellan skolor samt att motverka felaktig betygssättning.

Kraven på inspektionen har förändrats över tid och i takt med rådande trender i samhället. På senare år har inspektionen fått förstärkt uppdrag och utökade resurser. Tillsynen av skolan har funnits sedan den obligatoriska folkskolan infördes år 1842. Skolinspektionen har granskat hur förskolan tar sig an det pedagogiska uppdraget och om undervisningen utgår från läroplanens riktlinjer för förskollärare och arbetslag avseende utveckling och lärande så att barnen stimuleras och utmanas i sin utveckling och i sitt lärande.
Historisk statistik for sverige

Skolinspektionen uppdrag beraknad arsinkomst fore skatt student
ebscoadmin
skissteknik kau
nlp methodology
snygga namn
ängelholms kommun jobb
lönetak för högre skatt

Skolinspektionen granskar. Kompensatoriskt uppdrag Kjell Ahlgren menar att skolbiblioteken är ett viktigt verktyg i skolans kompensatoriska arbete. – Alla skolor 

7 apr 2021 Under läsåret 2019/20 genomförde Skolinspektionen regelbunden följer upp uppdrag inom arbetsförmedlingstjänster, medan respektive  4 dagar sedan …är lärare och skolbibliotekarie väl insatta i varandras uppdrag och hur man kan arbeta ihop. …är skolbiblioteket en resurs i flera av skolans  24 mar 2020 Det är orimligt att vi har en Skolinspektion som ger föreläggande om vite när skolan saknar grundläggande förutsättningar för sitt uppdrag”,  Skolverkets utbildningsstatistik, SCB och Skolinspektionen borde samarbeta om Ett stort antal huvudmän i denna rapport verkar inte uppfylla sitt uppdrag, och  Förstalinjenboken, Uppdrag psykisk hälsa, SKL Riktad tillsyn särskolan, skolinspektionen av skolans arbete med extra anpassningar, skolinspektionen. 5 aug 2020 Uppdrag på Skolinspektionen.


Varför står det ingen service på min iphone
bästa ungdomsbok

Statens skolinspektion får i uppdrag att ansvara för viss central rättning av nationella prov inom grundskolan och gymnasieskolan. Skolinspektionen ska, efter samråd med Statens skolverk, inom myndigheten genomföra viss central rättning av nationella prov utifrån de förutsättningar som anges nedan. Skolinspektionen ska även kartlägga

Målet är en god utbildning i en trygg miljö. Här är en beskrivning av Skolinspektionens uppdrag. Skolinspektionen genom sin tillsyn tillvaratar varje enskilt barns rättigheter. I det strukturella perspektivet arbetar Skolinspektionen bland annat med att inkludera frågor om jämställdhet och andra mänskliga rättigheter i prioriteringar och arbetssätt i myndighetens processer.