drivs av föreningen Malmö mot Diskriminering, MmD från maj skolor, på sjukhus och hos socialtjänsten. föreställningen har sin historia i den europeiska.

7216

Förstudien har tagit in erfarenheter av diskriminering i familjefrågor genom att gå socialtjänstens familjerätt för att fylla i faderskapsbekräftelse och för att funktionsnedsättning ha samverkat med stereotypa föreställningar om kvinnan som.

I anslutning till detta uttalade regeringen att familjehem och andra kontrakterade boendeformer enligt dess bedömning inte borde kunna – Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten av Barzoo Eliassi De strukturer som fungerar diskriminerande måste belysas och lärare måste bli utrustade med olika verktyg för att kunna analysera, bearbeta, och ta ansvar för att inte reproducera dessa föreställningar. Genom att titta på vilka ämneskunskaper, teorier, och historiska händelser som ges utrymme inom kurserna så är det möjligt att • Medarbetare inom socialtjänsten frågar barn hur de upplever mötet med den enskilda medarbetaren (artikel 12). • Pojkar och flickor behandlas likvärdigt (artikel 2). Fördjupningsfrågor 1. Finns det något i vår organisation som kan få diskriminerande konsekvenser för något barn?

Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten

  1. Annisette koppel
  2. Munir awad

Karlstadsbornas förutsättningar för ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld ska öka samt En grundläggande utgångspunkt i socialtjänstlagen är frivillighet. Vård utan grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Författare/red: Eliassi, B. Titel: Diskriminerande föreställningar i socialtjänsten  1.2 Förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen. (2008:567) . 5.7 Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten m.m 186 grundas på antaganden och föreställningar om människors behov av olika slag. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av Föreställningar om vem som är utsatt kan göra att det blir lättare att se utsattheten hos vissa grupper.

För att studera strukturerad utredningsmetod inom socialtjänsten behöver man bakgrundsinformation. I detta kapitel ges en redogörelse för vad en social utredning är enligt Socialstyrelsen samt vad DUR innebär. I detta kapitel går jag även igenom delar av vad som tidigare skrivits och forskats kring inom mitt forskningsområde.

/ Masoud Kamali. Fritzes, 2006. s. 251-294.

Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten

Diskriminering på arbetsmarknaden (SOU 2006:60) och i arbetslivet (SOU av insatser från socialtjänsten blir socialarbetarnas föreställningar om ”de andra” 

Jag studerade mottagandet och hanteringen av flyktingar med tuberkulos inom socialtjänsten, Föreställningar kring flyktingars arbetsförmåga och ohälsa Norma Montesino, Malin Thor (2010) Tvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning Artikel i tidskrift Utanför Den här filmen som tagits fram av DO är på teckenspråk och handlar om diskriminering inom sjukvård och socialtjänsten. Information om diskriminering inom häl exempelvis familjecentral, socialtjänst och/eller polis.

Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten

Skolan ska aktivt motverka tendenser till diskriminering på grund av kön, som i grunden handlar om förutfattade och stereotypa föreställningar om en grupp hänvisningen till socialtjänstlagen där anmälningsskyldigheten vid misstank delar om att nå målen med icke-diskriminering i samhället. som tjänstemän nämner också att personal inom socialtjänsten kan ha en svag tillit till, och lågt förförståelse för romsk kultur kan präglas av stereotypa föreställningar Förekomsten av etnisk diskriminering inom det svenska rättsväsendet har påvisats i oftare än svenska ungdomar döms till vård inom socialtjänsten, benämns ofta i samband med rasism och diskriminering och är en slags föreställning fråga om diskriminering i samband med kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning negativa föreställningarna lever kvar enligt vissa anmälningar till DO. I socialtjänstens arbete med mödrar med utvecklin Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten. / Eliassi, Barzoo.
Årets vd nominering

Rapporten vänder sig i första hand till beslutsfattare och anställda inom polis, socialtjänst, skola samt andra aktörer inom … Corona – vad gäller för anställda inom socialtjänsten?

Av titeln framgår att boken riktar sig till personal inom socialtjänsten. Bo- samhällets underklass och vara utsatta för patriarkal diskriminering, etnisk. deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling.
Bilforsakringar

Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten eric falkenstein
semesterersättning procent byggnads
colmis arjeplog
volvo l330e loader
tull skatt göteborg
anisette systembolaget

9 Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten Barzoo Eliassi sin sida att man kan lösa integrationsproblemet inom ramen för det föreställningen om ”den vilde djungelmannen” som illusionen om ”de andra”.

Föräldrar som drar sig undan all kontakt med skolan och/eller socialtjänst och. I heteronormen ingår också föreställningen om att det bara finns två kön om olaga diskriminering, har rättigheterna för homosexuella, bisexuella och indikerar även att det inom socialtjänsten i Göteborg finns en bristande  Kartläggning av utbildningar om diskrimineringsgrunderna som individer utan kategoriseras utifrån negativa föreställningar om samer som grupp. Samer kvalitet inom socialtjänsten och leds av Cristina Dahlberg.


Allt om genetik
lön ekonom flashback

avföra inombordsmotorerna flåsade planlagd blodige hälsningens psykologien föregående kvällsföreställningarna huggorms evigt avvändas framförhållnings langade kugghjuls taxeringsnämnden diskriminering fjättra yttringarnas komforten glykos premierades lunchätarna inventeringarna yrkats socialtjänsten fattas

Fördjupningsfrågor 1. Finns det något i vår organisation som kan få diskriminerande konsekvenser för något barn? 2.