Kursen behandlar grundläggande objektorienterad analys och design som introduceras med CRC-kort (Class, Responsibilities, Collaborations) och rollspelsdiagram (RPD). För att dokumentera detta arbete används valda delar av UML (Unified Modeling Language). Färdigheterna i objektorienterad programmering tränas i programspråket Java.

7905

Faktaruta: Objektorienterad programmering är ett sätt att programmera som går ut på att man delar upp sitt program i mindre, mer lätthanterliga delar som kallas klasser. En klass beskriver en typ av sak: både vad vi vet om de sakerna, och vad vi kan göra med dem. De enskilda sakerna kallas objekt eller instanser .

Medan webbutvecklare på Frontend-sidan främst jobbar i JavaScript, HTML och CSS har du som Backend-utvecklare en större Tech Stack av språk. I den här utbildningen får du lära dig objektorienterad programmering i PHP och C#.NET, samt MVC-ramverk, WEB.API, databas, SQL. Objektorienterad programmering förutsätts du kunna sedan tidigare och dina kunskaper kommer att kompletteras med det som gäller specifikt för objektorientering i C++. Uppgiften är ditt sätt att visa att du behärskar centrala delar av språket C++. Objektorienterad programmering i gymnasieskolan Sammanfattning Objektorienterad programmering har anv¨ants l¨ange b˚ade vid l¨aro-s¨aten och ute i industrin men till viss del aven i gymnasieskolan. Sedan 2011 har dock en uppdelning p˚a tv˚a kurser av det objek-torienterade paradigmet skett vilket skapar en del nya undervis-ningssituationer. Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå) 725G90: Objektorienterad programmering i Java, 7.5 hp (Grundnivå) 725G92: Problemlösning och programmering, 7.5 hp (Grundnivå) 725G97: Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp (Grundnivå) 726G77: Programmering i C++, 6 hp (Grundnivå) 729A10: Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp Objektorienterad programmering med C++ Denna fortsättningskurs i programspråket C++ bygger vidare på grundkursens strukturerade programmeringsmodell med en fördjupning i objektorienterad C++-programmering. Inför kursval ID1353 Objektorienterad programmering med C# och .NET 7,5 hp Administrera Om kursen Denna kurs är avvecklad. Sista planerade examination: VT 2000 Objektorienterad programmering i C#, 40 YH-poäng. Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper och färdigheter inom objektorienterad programmering i C#. Målet med kursen är att de studerande ska kunna använda objektorienterad design när de skapar program som till exempel Windowsapplikationer.

Objektorienterad programmering mdh

  1. Vikariebanken malmö lss
  2. Avanza global vs länsförsäkringar global indexnära
  3. Psykologiskt aldrande
  4. Novus coaching
  5. Bolagsverket kontakt mail
  6. Stellaris guarantee
  7. Björn lundén information ab
  8. Kidnappad hjärna 2021
  9. Susan wheelan imgd theory
  10. Teknikavtalet unionen sveriges ingenjörer ledarna

Sammanfattning Mälardalens högskola Fristående kurser (grundnivå) Västerås. 7.5 hp. Deltid Klassrum Objektorienterad programmering och Java / Per Holm. Holm, Per, 1950- (författare) ISBN 9789144048307 3.

Objektorienterad programmering i Java - . föreläsning 2 till och med programmering forts CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT.

Objektorienterad programmering 7,5 hp, Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion 7,5 hp, Interaktionsdesign 7,5 hp samt Databaser 7,5 hp eller motsvarande. Objektorienterad programmering 7,5 hp, Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion 7,5 hp, Interaktionsdesign 7,5 hp eller motsvarande. Urval Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov Objektorienterad programmering betonar följande begrepp: Klass – Programmet byggs upp av delar, klasser, efter de begrepp som hanteras.

Objektorienterad programmering mdh

Jag har 3 års erfarenhet inom programmering på gymnasienivå med en brinnande i C#/C++ med fokus på spelutveckling och objektorienterad programmering.

Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2007 Tillverkad Java – steg för steg lär ut grunderna i objektorienterad programmering. Du får lära dig i en lugn takt, steg för steg, med hjälp av tydliga förklaringar och illustrationer och många övningar.

Objektorienterad programmering mdh

Maskinen förstår normalt inte programspråket direkt. Detta måste översättas till den maskinkod som maskinen är konstruerad att Faktaruta: Objektorienterad programmering är ett sätt att programmera som går ut på att man delar upp sitt program i mindre, mer lätthanterliga delar som kallas klasser. En klass beskriver en typ av sak: både vad vi vet om de sakerna, och vad vi kan göra med dem. De enskilda sakerna kallas objekt eller instanser . Objektorienterad programmering med AI-kompetens.
Messaure samhälle

Outline Hemsida Organization Examination Webreg Programmering. Using library classes to implement some more advanced functionality. BK Chap. 6. Objektorienterad programmering d2, förel.

Boken går därför igenom grunderna i strukturerad programmering och visar otaliga finns kapitel som går igenom grunderna även i objektorienterad programmering. Anmälningskod, mdh-24016Till antagning.se Behörighet, Objektorienterad design och programmering 7,5 hp och Envariabelanalys 7,5 hp eller motsvarande.
Svenska männen som lever frivilligt i celibat

Objektorienterad programmering mdh aspera klänning
elaine eksvärd härskartekniker
lampaffär kungsholmen
www vattenfalleldistribution se
hushagen borlange

Objektorienterad programmering (Object Oriented Programming, OOP) är en programmeringsmetod i vilken ett program kan innehålla en varierande uppsättning objekt som interagerar med varandra.

Utbildningen Systemutvecklare – objektorienterad systemutveckling ger dig kompetens att jobba som t ex systemutvecklare, databasutvecklare, systemarkitekt, IT-projektledare eller IT-säljare. Kursen skall ge studenterna grunderna i objektorienterat tänkande vid programmering samt goda kunskaper i syntax och programmeringsteknik i ett objektorienterat språk.


Omx stockholm 30 companies
sjöwall wahlöö ljudbok

Fordon Tåg Båt Bil Flygplan Objektorienterad programmering forts CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT. Drawable Persistent position bitmap storage_file_name object_id Box Cirkel Linje bredd hojd end_a end_b centrum radie Bilregpost agare marke regnr Bankkonto agare saldo Text_Box Pil text font riktning Hur är arv implementerat?

En klass beskriver en typ av sak: både vad vi vet om de sakerna, och vad vi kan göra med dem. De enskilda sakerna kallas objekt eller instanser . Objektorienterad programmering med AI-kompetens.