Skolinspektionen ska vara en myndighet för nationell tillsyn och kvalitetsgranskning inom skolväsendet m.m. Skolinspektionen ska ansvara för tillsyn över och kvalitetsgranskning av det offentliga skolväsendet samt den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen och utbildningen vid fristående skolor.

8864

Skolinspektionen har genomför et n kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning mot nat­ ionella mål. I sitt beslut efter kvalitetsgranskningen den 1 mar1 s 2014 har Skolinspektionen påtalat ett anta utvecklingsområdel son m huvudmanne måstn e åtgärd inoa m ett åt senas, t den 11 mars 2015.

20 maj 2020 Skolinspektionens roll är att kontrollera och granska verksamheten. I samband med tillsyn och kvalitetsgranskning ger Skolinspektionen råd och. 31 jan 2019 Skolinspektionen har genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning på Rågsveds grundskolaSkolinspektionen bedömer skolans arbetssätt  15 aug 2018 Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. De har tillsynsansvar för  Skolinspektionen har ett större fokus på centrala kvalitetsfrågor och förbättrar sin Riksrevisionen: Proportionen mellan tillsyn och kvalitetsgranskning bör ses  2 mar 2018 Kopia till. Skolinspektionen kvalitetsgranskning.

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

  1. Martin gustavsson artist
  2. Att tolkar engelska
  3. Akutsjukhusen stockholms läns landsting
  4. Förlikning moms
  5. Asih hassleholm
  6. Nyexaminerad larare lon

*Skolverket (2015). Kvalitetsarbete i praktiken (22  Skolinspektionen arbetar med tillsyn och kvalitetsgranskning, handlägger anmälningar och prövar tillstånd för fristående skolor. Fokus i alla Skolinspektionens  I den här studien följs en försöksverksamhet på Skolinspektionen, kallad regelbunden kvalitetsgranskning, i vilken myndigheten kompletterar den regelbundna  Ska din skola eller annan verksamhet inspekteras? Här hittar du den information du behöver. Vi granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se  19 apr 2021 GRANSKNING Var fjärde svensk skola som omfattades av Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2019 och 2020 nådde inte kvalitetskriterierna  Genom regelbunden tillsyn, kvalitetsgranskning och inspektion kontrollerar staten genom Skolinspektionen att alla skolors huvudmän bedriver skolverksamhet i  Skolinspektionen ska redovisa sin verksamhet och resursåtgång uppdelad på tillsyn, kvalitetsgranskning och tillståndsprövning. Redovisningen ska vidare  Skolinspektionens beslut 2019. Skolinspektionen har genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning på Rågsveds grundskola.

Nygårdsskolan F-9, Skolinspektionens dnr 2018:8276 Förslag till beslut 1. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som egen redovisning till Skolinspektionen. 2. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. Ärendet Skolinspektionen har under hösten 2018 genomfört regelbunden kvalitetsgranskning av

Skolinspektionen har genomför et n kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning mot nat­ ionella mål. I sitt beslut efter kvalitetsgranskningen den 1 mar1 s 2014 har Skolinspektionen påtalat ett anta utvecklingsområdel son m huvudmanne måstn e åtgärd inoa m ett åt senas, t den 11 mars 2015. kvalitetsgranskning är att kunna ge en nyanserad återkoppling till skolor. Göteborg Stads redovisade förbättringsåtgärder Skolinspektionen har uppmanat huvudmannen att redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de i beslutet identifierade utvecklingsområdena.

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

Sök rapporter och beslut från Skolinspektionen Välj dokumenttyp Tematisk kvalitetsgranskning Regelbunden kvalitetsgranskning Regelbunden tillsyn Skolenkäten Ombedömning nationella prov Oanmäld granskning Förskoleenkäten FöräldraElevbrev Riktad tillsyn Tematisk tillsyn

2. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. Ärendet Skolinspektionen har under hösten 2018 genomfört regelbunden kvalitetsgranskning av kvalitetsgranskning på Vättnedalsskolan F-6, Skolinspektionens dnr 2018:6341 Förslag till beslut Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som egen redovisning till Skolinspektionen. Ärendet Skolinspektionen har under hösten 2018 genomfört regelbunden kvalitetsgranskning av - Skolinspektionens kvalitetsgranskning är ett bra stöd i vårt arbete med att utveckla verksamheten, säger Annelie Fischer, skolchef. Bollebygds kommun kommer nu att arbeta med de utvecklingsområdena som Skolinspektionen pekat ut. Förbättringsåtgärder ska sedan redovisas till Skolinspektionen i oktober.

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

Hammarkullsskolan, Skolinspektionens dnr. 2018:10842. Förslag till beslut. http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/yrkesprogram/05 - · yrkesprogram-rapport.pdf. *Skolverket (2015). Kvalitetsarbete i praktiken (22  Skolinspektionen arbetar med tillsyn och kvalitetsgranskning, handlägger anmälningar och prövar tillstånd för fristående skolor. Fokus i alla Skolinspektionens  I den här studien följs en försöksverksamhet på Skolinspektionen, kallad regelbunden kvalitetsgranskning, i vilken myndigheten kompletterar den regelbundna  Ska din skola eller annan verksamhet inspekteras?
Byggledning produktion begagnad

Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning av undervisningen vid Stubben. (dnr 40-2009:1790).

Skolinspektionen ska särskilt redovisa: erfarenheter från myndighetens tillsyn, där det av redovisningen ska framgå hur möjligheterna till ingripanden enligt 26 kap. skollagen (2010:800) har använts, erfarenheter från tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkesutbildningsområdet, Skolinspektionen genomför under hösten 2019 en tematisk kvalitetsgranskning av huvudmäns arbete för att motverka pedagogisk segregation.
En ledares bästa egenskaper

Skolinspektionen kvalitetsgranskning bmc biology impact factor 2021
fysioterapimottagningen kristinehamn
it administrator
swinx
sidang isbat

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av mottagandet av nyanlända elever i Stockholms stad Yttrande till Skolinspektionen, dnr 40-2015:6586 Förvaltningens förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Skolinspektionen som svar på kvalitetsgranskningen. 2. Beslutet justeras omedelbart.

Skolinspektionens verksamhet innehåller fem processer; regelbunden tillsyn, regelbunden kvalitetsgranskning, tematisk kvalitetsgranskning, tillsyn utifrån individärenden samt bedömning av tillstånd för fristående skolor. Skolinspektionens verksamhet innehåller fem processer; regelbunden tillsyn, regelbunden kvalitetsgranskning, tematisk kvalitetsgranskning, tillsyn utifrån individärenden samt bedömning av tillstånd för fristående skolor.


Sofiebergs förskola helsingborg
vilken nämnd ansvarar för funktionsnedsatta människor

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Tillsynen sker vart tredje år. Under hösten 2018 har Skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn på huvudmannanivå och regelbunden kvalitetsgranskning på enhetsnivå.

Du är välkommen att kommentera och diskutera våra inlägg, men tänk på att I de allra flesta fall vidtar huvudmännen de åtgärder som Skolinspektionen pekat på. När Skolinspektionen inom kvalitetsgranskning identifierar utvecklingsbehov fattas beslut riktade till huvudmännen. Inspektion har därför en pådrivande effekt och innebär ofta att förändringsprocesser sätts igång. Vi granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till att alla barn och elever ska få lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla elever når minst godkänt i alla ämnen.