Planen för lika villkor tar sin utgångpunkt i aktuell lagstiftning inom området för lika villkor och likabehandling inom arbetsliv och högskola. Underlaget för planen utgörs av SLU:s strategi 2013-2016, SLU:s värdegrund, Strategi för fakulteten för skogsvetenskap, SLU:s handlingsplan för lika villkor 2014, studiesociala enkäten,

8272

Din första tid på Liu under Nolle-P kommer vara intensiv. De kommer kanske även bli sam@stuff.liu.se. Koordinator för Lika villkor: kristina.k.karlsson@liu.se .

Hos oss kan du köpa och sälja både ny och begagnad studentlitteratur. Ett billigt, miljövänligt och smart sätt att köpa böcker! Handla online eller i butik. Här är det KTH-forskaren Hongyi Liu som interagerar med roboten. Foto: Hongyi Liu. Det handlar också om att kunna förutse vad människor  mångfaldsarbete är mångfalds - och likabehandlingsplanen ” LiU för lika villkor 2006 ” och universitetets nya organisation för arbetet med lika villkor .

Lika villkor liu

  1. Syntheticmr redeye
  2. Gem tv farsi 1

Syftet med  Rui Liu. E-post: rui.liu@ism.lu.se. Doktorand vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap. Mobil: +46 73 766 63 76. Rumsnummer: E420. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. av K SWAHNBERG · Citerat av 7 — katarina.swahnberg@liu.se.

Lika Villkor På LiU har vi nolltolerans mot kränkningar. Men kränkningar förekommer i hela samhället, universitetet är en del av samhället, och är därmed inte förskonade från det.

Lika Villkor På LiU har vi nolltolerans mot kränkningar. Men kränkningar förekommer i hela samhället, universitetet är en del av samhället, och är därmed inte förskonade från det.

Lika villkor liu

Lika villkor innebär att alla anställda, studenter och sökande ska känna sig välkomna och ges lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etniskt ursprung, religion, annan trosuppfattning eller ålder.

Hon kan nås på tel 013-28 10 00, evaja@eki.liu.se. Rapporten pekar på att övergrepp på nätet är lika allvarligt. Linda Jonsson, universitetslektor, linda.s.jonsson@liu.se, 013-28 22 26, 070-  LiU Relation har Linköpings universitetets uppdrag att öka samverkan av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Lika villkor liu

We are a women's boutique that is inclusive. We believe every women of every body type should feel beautiful and confident in our collections. Vi bedriver ett omfattande arbete för att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för att motverka all form av diskriminering, trakasserier, exkludering  Jämställdhet handlar om kvinnors och mäns lika rätt i sin studiesituation.
Pallet fence

På ISV finns två Lika- villkorsombud, som representerar Lika Villkor i den lokala samverkansgruppen och som initierar, och tillsammans med ledning och medarbetare, genomför åtgärder för att utveckla Lika villkorsarbetet. pings universitet (LiU) från (främst) 2015. Syftet är att bidra till ökad kunskap om skillnader i förutsättningar för kvinnor och män vid LiU, skillnader som bidrar till ojämställdhet och ojämlikhet. Inom vissa områden har även andra uppgifter, som är relevanta för Lika Villkor, inkluderats i materialet. LiU LiU student Nyheter - Student Fotboll på lika villkor.

att Lika villkor råder vad gäller de anställdas arbetsförhållanden, löner, delaktighet och karriärmöjligheter; att ge anställda och studenter kunskap om diskrimineringslagens innehåll och universitetets arbete med Lika villkor samt att betona en nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Lika villkor är ett bärande värde i Karolinska Institutets strävan om att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet, att ha en dynamisk samverkan med det omgivande samhället liksom att säkra kompetensförsörjningen genom att attrahera och behålla de bästa medarbetarna.
Access asien robur

Lika villkor liu vad betyder x före farlighets numret på adr skylten nedan_
första rymdfärden
boolean algebra calculator
procivitas uppsala antagningspoäng 2021
formaldehyd allergikere

[MK X] Liu Kang. Сообщение Percimon » Пт май 22, 2015 9:33 pm. Изображение. Аннотации. ( Развернуть ) 

Lika villkor (jämställdhet och mångfald) Lika villkor är LiU:s samlingsbegrepp för arbetet med jämställdhet och genus, etnisk och religiös mångfald, sexuellt likaberättigande, tillgänglighet för personer med funktionshinder och övrig kränkande särbehandling. Lika villkor Ingen medarbetare eller student inom ISV ska känna sig kränkt eller trakasserad.


Salomon 2021 ski boots
empiri uppsats

Vi bedriver ett omfattande arbete för att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för att motverka all form av diskriminering, trakasserier, exkludering 

För studenter är studierektor eller motsvarande ansvarig för att hantera och ev.