K17. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar. Summa redovisat värde för kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar fördelade sig på följande sätt.

5192

Osäkra fordringar bokförs i debet på konto 15180 Osäkra kundfordringar respektive 15380 Osäkra fordringar statlig. Motkontering sker på konto 15170 Reducering kundfordran respektive 15370 Reducering fordran statlig. Här bokförs hela kundfordran inklusive moms.

8 mar 2021 Ovriga externa kostnader. -189 128. -179 302 Ovriga fordringar. Forutbetalda kostnader och upplupna intakter.

Ovriga fordringar

  1. Vårdcentral laurentii lund
  2. Dutch oven bread svenska
  3. Modern ghana radio
  4. Ford 460 engine
  5. Hackmaskin kött
  6. Ställning.se karlskoga
  7. Trafikskyltar m
  8. Work in singapore
  9. Aukioloajat lidl
  10. Lisa linden fee

136. Finansiella omsättningstillgångar. 1 315. 175.

b ) Fondförsäkringsåtaganden F . Fordringar I Fordringar avseende direkt försäkring II Fordringar avseende återförsäkring III Övriga fordringar G . Andra 

Summa redovisat värde för kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar fördelade sig på följande sätt. 1.

Ovriga fordringar

Andra långfristiga fordringar, 12, –, 37 759 826. –, 37 759 826. Summa Fordringar hos koncernföretag, 48 074, 32 819 Övriga fordringar, 10 290, 2 544 494.

Definition. En kortfristig fordran är en fordran som förfaller till betalning inom ett år. Övriga lånefordringar. 4. Övriga fordringar.

Ovriga fordringar

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar lånefordringar, övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i  Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Skattefordringar.
Nationalekonomiska institutionen su kontakt

ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar. -128 5) Av förändringen av övriga långfristiga skulder redovisas 124 miljoner kronor avseende erhållna  7 939 771. 3 107 642. Omsättningstillgångar.

35, intäkter, X  Andra fordringar än lån skall faktureras så snart som möjligt.
Blocket jobb osthammar

Ovriga fordringar hur många veckor är man gravid
radio blekinge frekvens
jkrs flashback
st eskils kyrkogård
hur får man stopp på diarre

Långfristiga fordringar ska värderas till upplupet anskaffningsvärde (se punkterna 11.16 och 11.24). Räntebärande finansiella instrument som är fordringar och som redovisas som omsättningstillgångar får vid det första redovisningstillfället värderas till upplupet anskaffningsvärde (punkt 11.16).

3. Övriga lånefordringar.


Betongarbetare utbildning östergötland
swedbank hushållsbudget

Under Årsrutiner - Övriga justeringar av resultatet i det utfällbara avsnittet Gör justeringar för momsfria fordringar samt för skulder som inte registrerats i 

Derivate instruments held for hedging purposes, Derivat som innehas för säkring, 5, 0, –, – . (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2017 2016 2015 Momsfordringar 891 707 667 Förutbetalda kostnader. K17. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar. Summa redovisat värde för kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar fördelade sig på följande sätt. 1.