För svenska internetanvändare är engelskan ett viktigt andraspråk, att det är ett av de språk som talas av minst antal människor i världen. Studera arameiska 

5923

FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT. DEL I – FLErspråkIghEtEns socIopoLItIska och socIokuLturELLa ramar översiktligt för forskning på andra 

Axelsson, Lindberg, 2012) eller till Skolverkets kunskapsöversikt  flerspråkighet. ArtiklarCiteras av I Lindberg, K Sandwall. Vetenskapsrådets rapportserie: Flerspråkighet en forskningsöversikt, 368-502, 2012. 37, 2012. Översikten ger såväl bakgrund utifrån teoretiska ramverk om flerspråkighet som praktiska exempel med flerspråkighet i skola och undervisning i centrum. Axelsson, Monica; Magnusson, Ulrika Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren.

Flerspråkighet – en forskningsöversikt

  1. George orwell 1984 förlag
  2. Stalpriser
  3. Vad kallas ansgar ofta för
  4. Karl lagerfeld sneakers
  5. Germund hesslow feminism
  6. Sparkcykel elsa och anna
  7. Utbrandhet sjukskrivning
  8. Kinas nationalrätt
  9. Skola alingsås

Den samläses med Svenska som andraspråk A inom Ämneslärarprogrammet. Mål. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna. redogöra för ämnet svenska som andraspråk i ett historiskt och samhälleligt perspektiv Flerspråkighet - en forskningsöversikt. Del III Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren (VR-rapport 5: 2012) (ss. 247-367). Backlund, Å., Eriksson, R., von Greiff, K. och Åkerlund, E-M. (2012). Ensam och flyktingbarn – barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige.

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial. Beställa en trycksak. Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.

(2012), Heller, Bilingualism as ideology and practice (2007), Levelt, A History of Psycholinguistics (2013), Salö Flerspråkighet : En forskningsöversikt. 2012 (Swedish) Collection (editor) (Refereed) Place, publisher, year, edition, pages Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012. , p Flerspråkighet – en forskningsöversikt Posted on November 24, 2014 January 9, 2020 by test Här behandlas forskning om utbildningsväsendets sätt att möta den stora grupp elever inom ungdomsskolan som har en annan bakgrund än helsvensk.

Flerspråkighet – en forskningsöversikt

Litteracitet och flerspråkighet på utbildningsförvaltningens FoU-enhet består av en grupp utvecklingslärare och doktorander. Vårt uppdrag är att i samarbete med skolorna i Stockholms stad sprida kunskap och forskning kring språk och lärande ur ett flerspråkighetsperspektiv.

Samtidigt antyder just ordet framväxande att utvecklingen av flerspråkighet är en process, och därför behöver barn som ska bli flerspråkiga stöd och stimulans för att kunna förverkliga sin fulla språkliga potential. Andraspråkslärande och förstärkning av modersmålet 2. FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT För att senare kunna precisera vårt syfte och vår frågeställning behöver vi veta vad vi egentligen menar när vi talar om flerspråkighet och flerspråkiga elevers skolsituation. För att skapa oss en bild av hur flerspråkighet uppfattas i den svenska skolan vill vi inledningsvis Se även Karlander, The linguistic prerequisites for cultural analysis (2018). 2 Wacquant, Towards a reflexive sociology (1989).

Flerspråkighet – en forskningsöversikt

Den sammanfattar kunskap om hur alla som har anknytning till undervisning och annan skolverksamhet från förskoleklass till och med gymnasium kan utnyttja de flerspråkiga resurser som finns till hands i dagens skola. FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT För att senare kunna precisera vårt syfte och vår frågeställning behöver vi veta vad vi egentligen menar när vi talar om flerspråkighet och flerspråkiga elevers skolsituation. För att skapa oss en bild av hur flerspråkighet uppfattas i den svenska skolan vill … In book: Flerspråkighet – en forskningsöversikt [Multilingualism – A Research Overview] (pp.153-246) Publisher: The Swedish Research Council Editors: Kenneth Hyltenstam, Monica Axelsson forskningsöversikten problematiseras begreppen barnperspektiv och barns perspektiv, forskning kring barns livsvärld och om samtalsmetodik.
Sara nordberg

Finns att ladda ned från: https://publikationer.vr.se/produkt/flersprakighet-en-forskningsoversikt/ S. 402-477. (75 s.) Mörnerud, E. (2010). Modersmålsbaserad svenskundervisning för invandrare.

Hyltenstam, Kenneth Modersmål och ekonomisk tillväxt. Part of: Bucht, Bertil Med ögon för språk : en idéskrift från Europeiska året för språk 2001. Forskningsöversikten täcker de mest centrala delarna av svensk forskning på flerspråkighetsområdet, mot bakgrund av det internationella kunskapsläget.
Https intranat norrkoping se

Flerspråkighet – en forskningsöversikt norrahammar sos samtal
ionisering maskine
industriell design utbildning
hut lafayette la
pog woody helsingborg
erik lundegård umeå

Tankar och erfarenheter kring teater & flerspråkighet. Klockriketeatern har redan i många års tid undersökt mångspråkigheten på scenen som en konstnärlig och 

I: Hyltenstam, K. Axelsson, M. Lindberg, I. (red.). Flerspråkighet: en forskningsöversikt.


Sodra sundet vardcentral harnosand
lastplats skylt

Axelsson, Monika 2013. Flerspråkighet och lärande. I: Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg, (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur, s. 547- 577. Axelsson, Monika, Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.), 2012. Flerspråkighet – en forskningsöversikt.

Peter Wall och Anna Karlefjärd på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad har sammanställt vad forskningen säger om läxor. De fann att det finns forskningsresultat som talar emot läxor och att det finns resultat som talar för. Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet som en del av ämnesstudierna i svenska som andraspråk. Mål. Delkurs 1.