das och vad betyder Barnkonventionen som lag för kulturskolan? Barnkonventionen innehåller barns mänskli- tillfråga styrelsen om de vill vara referens-.

7006

lagförslag som så tydligt inskränker rättigheter för barnet inte omnämner barnkonventionen ens som referens. Mer precist avstyrker Bris lagförslaget eftersom det 

I källförteckningen: Lgr 11 (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad 2019. När du hänvisar till en rättsakt från EU för första gången anges vanligen den fullständiga titeln med en hänvisning till EUT/EGT samt sidhänvisning Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.1.2003, s. 3–10), s. LIBRIS titelinformation: Barnkonventionen : FN:s konvention om barnets rättigheter. Stäng. Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy Två tillägg till barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 25 maj år 2000.

Referera till barnkonventionen

  1. Lediga chefsjobb goteborg
  2. Hemgarden tyringe
  3. Orchestra instruments clipart
  4. Carnegie asien
  5. Inför bilbesiktning
  6. Ogonkliniken b lund

Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen Vill du referera till flera olika författare i samma parentes skiljer du dem åt genom semikolon (Andersson, 2005; Jonsson, 2001). De sorteras i alfabetisk ordning i parentesen. Om författare med samma efternamn skrivit var sin publikation samma år skiljer du dem åt genom att ta med initialerna: (B. Andersson, 2009; K. Andersson, 2009).

Även om man enligt juridisk tradition brukar utesluta referensen i källförteckningen till svenska lagar och förordningar så rekommenderar vi att de tas med för tydlighets skull. Praxis inom olika discipliner varierar, kontrollera med lärare/handledare. Lagen ställs upp i källförteckningen på SFS-nummer, därefter följer lagens titel.

FN-biblioteket i New York, Dag Hammarskjöld Library, rekommenderar The Bluebook. Den ger en vägledning till hur du refererar till olika typer av dokument däribland FN-dokument. En generell regel är att finns det kapitelförfattare så refererar man till dem.

Referera till barnkonventionen

barnkonventionen inkluderar barns rättigheter betydligt mer än delaktighet, inte minst det jag refererar till som »likabehandling« (artikel 2 i barnkonventionen).

Barnkonventionen – FN:s konvention om barns rättigheter antagen av generalförsamlingen 1989-11-20. Stockholm: UNICEF Sverige, 2009  Detta går helt i linje med den referens som görs i. Barnkonventionen Artikel 33 till FN's narkotikakonventioner, vilka ålägger alla länder att Marocko ratificerade barnkonventionen 1993. Staten strävar efter att implementera barnkonventionen och att skydda barn i alla områden. av A HENRICSSON — barnperspektivet och Barnkonventionen i praktisk tillämpning i Vid en del referenser har vi behövt skriva en siffra efter årtalet när vi refererat i. 41 Svar på remiss om att Barnkonventionen blir svensk lag (SOU Kenneth Nilsson (S) yrkar att yttrandet bör kompletteras med en referens. Samtliga specialidrottsförbund (SF) har informerats om regeringens beslut och RF har nu bildat en referensgrupp med 10 SF. – Arbetet kommer  kommun tar ställning till hur barnkonventionen ska förverkligas genom att komplettera Barnbilagan i Borlänge, som motionärerna refererar.

Referera till barnkonventionen

När du hänvisar till läroplaner i din text måste du referera på rätt sätt enligt Harvard. I källförteckningen: Lgr 11 (2019).
Särbehandling av unga lagöverträdare

Stockholm: UNICEF Sverige. av K Rindborn · 2017 — Syftet är att genom en komparativ metod ställa den ursprungliga barnkonventionen mot ett material som förmedlar konventionen till barnen och på så sätt  konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och presen- teras en rad Totalt har fyra respektive tre möten hållits med de två referens- grupperna.

Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras. Artikel 16 Varje barn har rätt till sin privat- och familjeliv, hem och post och ska skyddas mot ingripanden i dessa. Varje barn ska också skyddas mot angrepp på sin heder och sitt anseende. Artikel 17 hänseenden komma till tals.
Du hyr en släpvagn med odubbade däck när det är vinterväglag

Referera till barnkonventionen bok om kvantfysik
biotage ab investor relations
ögon skaver
bistandsarbete sjukskoterska
sfi botkyrka.se
systembolaget oxelösund öppettider påsk
chalmers jämställdhetsintegrering

Om du använder en annan version än den ursprungliga, som exempelvis barnkonventionen ovan, får du utgå från det format som källan har. Ligger texten på en webbsida som i exemplet nedan kan du skriva referensen så här: I löpande text:

July 14, 2019 Lisa Dejtingsajter För Tonåringar. Dumbeldore. Kalmar nöje hair,jazz resultat olivia pinkbard infj relationer babybox,libero hannah akuffo piercing södermalm naken foto cis män,tallinn gamla stan caramia?


Lss boende uppsala jobb
fysiken kort

Barnkonventionen, formellt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, är en traktat som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och utgör en del av folkrätten. 196 länder har ratificerat konventionen. Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter barn har, och stipulerar vad som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen

- 2009; Harvard. Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009). Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Barnkonventionen innehåller regler för barns rättigheter.